Orice modificare a unui Produs, in afara de cele oferite gratuit, se realizeaza contra cost.